ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະ ການຊີ້ນຳໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳຈັດສານເຄມີອົງຄະທາດ ທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ (POPs)

ໃນຕອນບາຍ ຂອງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ກຄມ), ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະ ການຊີ້ນຳໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳຈັດສານເຄມີອົງຄະທາດ ທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ (POPs) ເປັນຕົ້ນ (PCBs) ໃນຂະແໜງ ພະລັງງານ. ໂດຍຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ

Read more

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ດາວໂຫຼດເອກະສານ  

Read more

ຄູ່ມືແນະນຳ ສຳລັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ໃນການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງສານເຮັດຄວາມເຢັນພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ

ຄູ່ມືແນະນຳ ສຳລັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ໃນການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງສານເຮັດຄວາມເຢັນພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ ດາວໂຫຼດເອກະສານ

Read more

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການບໍາບັດ, ການກຳຈັດ ສານເຄມີ ພີຊີບີ ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ.

Agreement On Management and Monitoring of PCB Decontamination and Disposal for Electrical Transformers. ດາວໂຫຼດເອກະສານ ສະບັບເຕັມ: ດາວໂຫຼດ

Read more

ພີທີລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ສຳລັບການປະຕິບັດ ຕາມພັນທະອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ ແລະ ກິກາລີສະບັບດັດແກ້

ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021

Read more

ກຄມ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ-ແອເຢັນ ສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2020 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 2021 ແລະ ການເປີດໂຕສະມາຄົມທຸລະກິດເຄື່ອງເຢັນ.

ໃນວັນທີ 05 ກຸມພາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ(ກຄມ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ-ແອເຢັນ, ສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2020 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 2021 ແລະ ການເປີດໂຕສະມາຄົມທຸລະກິດເຄື່ອງເຢັນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ

Read more

ໜ່ວຍງານໂອໂຊນ ແຫ່ງຊາດ (NOU) ຝຶກອົບຮົມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຫົວຂໍ້ ‘‘ການຄຸ້ມຄອງສານເຮັດຄວາມເຢັນ ທີ່ເປັນສານເຄມີ ພາຍໃຕ້ອານຸສັນຍາ ມົງເຣອານ’’

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2021 ເວລາ 9:00 ໂມງ ຢູ່​ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໜ່ວຍງານໂອໂຊນ ແຫ່ງຊາດ (NOU) ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ

Read more